Privélessen

In privélessen kies ik individueel passende Luna Yoga oefeningen uit. Daarbij betrek ik de kwaliteiten van de planeten, welke op symbolische wijze aanleg, interesse, talent en potentiaal aantonen. De persoonlijke ontwikkelingsweg wordt op deze manier ondersteund, terwijl creative mogelijkheden de drang om verder te vorsen stimuleren.

Op www.astro.com kan de radix voor het tijdstip en de plaats van de geboorte als grafiek ( een planetencirkel met de stand der planeten) gratis gedownloaded en uitgeprint worden. (Deze grafiek in de privéles meenemen).

Privélessen bied ik op de dagen voor en na mijn seminar op de desbetreffende plaatsen en tevens tijdens de vakantiestudiedagen aan.

Aktuele termijnen worden onder de seminardata vermeld. Voor het afspreken van privélessen graag van de aangegeven adressen gebruik maken.

luna yoga